logo Luftambulansetjenesten

Redningshelikopter Tromsø

Flyoperatør: CHC Helikopterservice AS. Luftfartøy: 1 stk. S-92A (Sikorsky). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap - Tilstedevakt

Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: ​​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medisinsk personell fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Baseleder: Geir-Arne Sørensen
Medisinsk leder: Bård Rannestad

 

Adresse base: 

CHC Helikopterservice AS avd. Tromsø, Flyplassvegen 96, 9016 Tromsø
Beliggenhet: Tromsø flyplass (Langnes )
Eier basefasiliteter: Ugland Air Property AS

Sist oppdatert 30.09.2022