logo Luftambulansetjenesten

Medisinskteknisk verksted

Luftambulansetjenesten HF anskaffer, eier og drifter alt medisinsk teknisk utstyr (MTU) i Luftambulansetjenesten. 

Ansatte i ferd med å sjekke medisisk utstyr

Medisisk teknisk utstyr omfatter alt medisinsk utstyr som er gass- eller elektrisk drevet.

I tillegg forordner Luftambulansetjensten en del medisinsk tilbehør i luftambulansene, slik som sekker, spjelk og varmeutstyr.

Spesielle krav

Utstyr som brukes i Luftambulansetjenesten kan påvirke både flysikkerhet og pasienter. Derfor setter vi helt spesielle tekniske krav til utstyr som vurderes brukt i tjenesten.

Vi er rådgivende ovenfor de regionale helseforetakene om prehospitalt medisinsk teknisk utstyr. Vi er også rådgivende eksperter på prehospitalt medisinsk teknisk utstyr overfor nasjonale, europeiske og internasjonale standardiseringsorganer.

Sørger for planlegging, utskifting og vedlikehold

Utstyrsparken i Luftambulansetjenesten er i stor grad standardisert og består av defibrillator, mulitimonitor, kapnograf, sprøytepumper, respirator, sug, brystkompresjonspumpe og transportkuvøser.

Vi sørger for planlegging av utstyrsparken, anskaffelsesprosesser, planlegging og gjennomføring av vedlikehold, gjennomføring av reparasjoner samt avvikshåndtering

Luftambulansetjenesten leverer også tilbehør til utstyrsparken, slik som sensorer, kabler, bærevesker og lignende.

Brukere av MTU kan rekvirere tilbehør til standard utstyr ved å logge inn på ekstranett sidene våre.​

Kontakt oss gjerne med spørsmål om MTU på telefon 72 88 53 00 eller medtek@luftambulansetjenesten.no

Spørsmål om utstyr kan også sendes på SMS til 911 33 433.


Våre ansatte

Sist oppdatert 20.12.2022