logo Luftambulansetjenesten

Administrerende direktør går av med pensjon

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell har informert styret at han ønsker å gå av med pensjon. Styret har derfor besluttet å konstituere Randi Spørck i stillingen som administrerende direktør fra 1. april 2024. Utlysning av stillingen er i prosess.

Elin Åsbakk Lind
Publisert 09.02.2024
Øyvind Juell
Øyvind Juell har vært direktør i Luftambulansetjenesten i 20 år og går nå av med pensjon

Randi Spørck er i dag assisterende fagdirektør i Helse Nord RHF. I tillegg er hun nestleder i styret i Luftambulansetjenesten HF noe hun har vært i en årrekke.

Randi Spørch
Randi Spørch er konstituert til administrerende direktør 

 

- Jeg har blitt forespurt om å tre inn i stillingen inntil videre, noe jeg ser på som en spennende utfordring innenfor en tjeneste jeg kjenner godt, sier Randi Spørck.

Juell har vært direktør i 20 år og ser nå fram til dager med mer tid til familie og venner.

- Det er en totalvurdering som gjør at jeg nå har bedt styret om å finne min etterfølger. Luftambulansetjenesten går inn i en periode hvor fremtidig organiseringen av tjenesten skal besluttes politisk. Uavhengig av dette må luftambulansetjenesten gjøre et omfattende arbeid der fremtidens tjeneste skal formes noe som er en krevende prosess.  Å slutte midt i en slik mangeårig prosess syns jeg er uheldig, og jeg har derfor bedt om få gå av med pensjon nå når jeg nærmet meg pensjonsalder, sier Øyvind Juell.

Juell har i tiden som direktør bidratt til å utvikle tjenesten til å være i verdensklasse.

- Det blir vemodig å slutte i en engasjerende jobb der jeg har mange flotte kolleger både i eget foretak og i miljøet ellers sier Juell til slutt.

For mer informasjon:

Ta kontakt med styreleder Dag Hårstad, tlf. 922 85 670.