logo Luftambulansetjenesten

Socialstyrelsen vil lære av Norge

Socialstyrelsen, øverste helsemyndighet i Sverige, var torsdag 30. mai på besøk hos Luftambulansetjenesten HF og Hovedredningssentralen i Nord-Norge for å lære om hvordan vi koordinerer pasienttransport i Norge.

Elin Åsbakk Lind
Publisert 31.05.2024
Sist oppdatert 03.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Randi Spørck, konstituert administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Julieta Santa Crus, krav og virksomhetsanalytiker E-helsomyndigheten, Anne Simmaskår, utreder E hälsomyndigheten, Trond-Bjørnar Pedersen, leder flykoordineringssentralen i Luftambulansetjenesten HF, Jonny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord RHF, Bruno Ziegler, medisinsk sakkyndig i Socialstyrelsen, Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, Åsa Zetterström Klintsjö, utreder E hälsomyndigheten, Rune Danielsen, redningsleder Hovedredningssentralen i Nord-Norge

Med på møtet var også Helse Nord RHF, med fagdirektør Geir Tollåli og direktør for sikkerhet og beredskap Jonny Brodersen.

I Sverige styres helsetjenestene i stor grad lokalt, gjennom 21 regioner og 290 kommuner. Nå har Socialstyrelsen fått i oppdrag fra regjeringen i Sverige å utrede mer nasjonal koordinering av pasienttransporten.

- Vårt oppdrag er å kartlegge hva som finnes av ressurser og systemer i dag, og lage en plan for mer nasjonal koordinering, sier Bruno Ziegler,  medisinsk sakkyndig i Socialstyrelsen.

Sverige har seks ambulansefly i Svensk Ambulansflyg, stasjoner på tre baser: Umeå, Stockholm og Göteborg og fire ambulansehelikopter i Svensk Luftambulans (HEMS), stasjoner i Värmland, Dalarne, Västerbotten og Norrbotten.

Både Svensk Ambulansflyg og Svensk Luftambulans (HEMS) er organisert i kommunalforbund. I tillegg har noen regioner egne helikopter.

Skal omfatte alle ressurser

- Kartleggingen og planen for den nasjonale koordineringen av pasienttransport skal omfatte både sivile og militære ressurser, samt offentlige og private ressurser, sier Ziegler. Arbeidet er planlagt ferdigstilt i februar 2025.

Luftambulansetjenesten HF syns besøket fra Sverige var svært nyttig.

- Sverige har nok noe å lære av oss, men jeg er helt sikker på at også Norge har noe å lære av Sverige, sier konstituert administrerende direktør Randi Spørck i Luftambulansetjenesten HF