logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten har fått brukerutvalg

- All utvikling skal komme pasientene til gode, sier leder av det nyopprettede brukerutvalget i Luftambulansetjenesten HF, Egil Rye Hytten.

Elin Åsbakk Lind
Publisert 13.06.2024
Brukerutvalget i Luftambulansetjenesten

Foto: Merete Brekke

Fra venstre: Leder Egil Rye Hytten fra LHL, nestleder Åse Senning fra Revmatikerforbundet, Hege Kornberg Christensen fra SAFO, og Per Sigbjørn Øvermo fra Pensjonisforeningen

I tråd med oppdragsdokumentet er det opprettet et brukerutvalg for Luftambulansetjenesten HF.

Det nyoprettede utvalget består av representanter fra alle fire helseregionene, og fra ulike pasientorganisasjoner. Brukerutvalget og dets medlemmer bidrar dermed til bred representasjon fra de pasientgrupper Luftambulansetjenesten er til for. 

- All utvikling skal komme pasientene til gode
Egil Rye Hytten, Leder i brukerutvalget

Det skal avholdes to møter i året, og det første møtet ble gjennomført i Bodø 12. juni 2024. De engasjerte medlemmene i brukerutvalget brukte da  tid på å bli kjent med Luftambulansetjenestens virksomhetsområde.

Luftambulansetjenestens brukerutvalg består av: 

Egil Rye Hytten- leder

LHL og Helse Sør- Øst

Åse Senning- nestleder

Revmaikerforbundet og Helse Nord

Hege Kornberg Christensen-medlem

SAFO og Helse Vest

Per Sigbjørn Øvermo-medlem

Pensjonistforeningen og Helse Midt-Norge

Luftambulansetjenesten HF gleder seg til samarbeidet til beste for pasienten.