logo Luftambulansetjenesten

Ny administrerende direktør fra 1. april

Randi Spørck starter opp som konstituert direktør 1. april 2024

Publisert 22.03.2024

Randi Spørck kommer fra jobben som assisterende fagdirektør i Helse Nord RHF.

I tillegg har hun i en årrekke vært nestleder i styret i Luftambulansetjenesten, så hun kjenner tjeneste godt.  

Portrett Randi Spørck

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven. Luftambulansetjenesten utgjør en viktig del av den helhetlige spesialisthelsetjenesten. Jeg vil rette oppmerksomheten mot kontinuerlig forbedring hvor samarbeidet mellom fagfolk, piloter og fartøy henger tett sammen, sier hun.

Spørck konstitueres etter at Øyvind Juell på nyåret ba styret om å finne sin etterfølger fordi han ønsker å gå av med pensjon.

Arbeidet med å finne ny permanent administrerende direktør er i prosess.  

For mer informasjon:

Ta kontakt med styreleder Dag Hårstad, tlf. 922 85 670.