logo Luftambulansetjenesten

Nye bårer i tjenesten

Luftambulansetjenesten HF har nå utstyrt alle helikopterbaser med spesialbåre /pulk for redning i bratt og vanskelig terreng.

Publisert 04.07.2023
En gruppe mennesker som klatrer opp et fjell

Båren er utviklet i alpene i et samarbeid mellom fransk og italiensk fjellredningstjeneste.

En gruppe mennesker som klatrer opp et fjell
Luftambulansetjenesten øver på redning med den nye båra. Foto: Stein Falsen Møller

 

Den er konstruert for å tåle røft bruk i steinur, bratt lende og på isbre.

Luftambulansetjenesten HF har registrert en økning av oppdrag i terrenget sier redningsteknisk rådgiver Dan Halvorsen i LAT HF

- Vi så en markant økning første året i pandemien når "alle" skulle feriere hjemme. Dette har nå flatet ut, sier han.  

En mann med briller
Dan Halvorsen, redningsteknisk rådgiver

 

 

 

 

 

 

Ved økt bruk av naturen er det ikke overraskende at det kan bli noen som skader seg eller trenger hjelp av medisinske grunner. Da vil disse bårene lette arbeidet med å få fraktet pasienten trygt ut av terrenget og til sykehus. 

En gruppe mennesker som klatrer i en fjellvegg
Båra er laget for redning i bratt og vanskelig terreng. Foto: Stein Falsen Møller