logo Luftambulansetjenesten

Åpenhetsloven-Policy og redegjørelse

Slik jobber Luftambulansetjenesten HF med åpenhet, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) ble vedtatt med ikrafttredelse 1. juli 2022.

Lovens virkeområde beskrive til «.. gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge». 

​Policy

Luftambulansetjenesten HF sin åpenhetspolicy er som følger: 

"Luftambulansetjenesten HF skal i sitt virke og i sin verdikjede respektere grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. 

Luftambulansetjenesten HF skal regelmessig gjennomføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og være åpen om risiko, funn og avhjelpende tiltak.​"

​Risikovurdering

Risiko knyttet til Luftambulansetjenestens leverandører, både utenlandske og norske, ansees som lav. Det er foretatt en konkret risikovurdering med tiltak og redegjørelsen er nedfelt i styresaken om Luftambulansetjenestens forhold til åpenhetsloven. 

Redegjørelse for regnskapsåret 2023 kan du lese her

Redegjørelse for regnskapsåret 2022 kan du lese her

 

Sist oppdatert 02.04.2024