logo Luftambulansetjenesten

Tromsø

To ledige stillinger som flykoordinator

Vil du jobbe med å planlegge ambulansefly-oppdrag i Luftambulansetjenesten? Nå har vi to ledige stillinger i Tromsø.

 

Stillingstittel: Flykoordinator
Antall stillinger: 2
Ansettelsesform: Fast
Søknastfrist: 3, januar 2024
 

Her søker du​

Flykoordineringssentralen (FKS) er lokalisert i Tromsø. Deres primære oppgave er operativ koordinering av alle ambulanseflyressurser som operer under kontrakt med Luftambulansetjenesten HF. FKS har i dag 12 ansatte og er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 
Flykoordinator er direkte underlagt leder FKS, og har en selvstendig og utfordrende stilling. Flykoordinator forventes å ta selvstendige beslutninger innenfor gitte rammer for å kunne løse oppdrag. Stillingene inngår i helkontinuerlig turnus og fordrer tett samarbeid med det medisinske og operative miljøet i tjenesten. Arbeidssted er Tromsø.
Det forutsettes at den som blir ansatt består formell utsjekk etter gjennomført opplæringsprogram.

A​rbeidsoppgaver

 • Planlegging av ambulanseoppdrag
 • Registrering av ambulanseoppdrag, flytimer, tjenestetid flybesetning, etc.
 • Koordinering av fly- og mannskapsressurser, utarbeidelse og utsending av flygeplaner.
 • Samarbeid med lufttrafikktjenesten og flyplasser.
 • Samarbeid og koordinering med medisinsk personell ved Medisinsk Koordinering Ambulansefly (MKA) i Tromsø, Lørenskog og Ålesund.
 • Samarbeid med flyoperatør.

Ivareta arbeidsoppgaver på vegne av operatør etter nærmere avtale.

Prosjektarbeid og saksbehandling på vegne av Luftambulansetjenesten HF.

 

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med erfaring fra sivil eller militær luftfart og følgende erfaringer vil bli vektlagt:

 • Operasjonsromstjeneste eller lignende.
 • Flygeledertjeneste (flygeleder, flygelederassisten, AFIS-fullmektig)
 • Operativ flyging
 • Kommersiell flight dispatch
 • Kvalifikasjoner utover forannevnte ønsker, eksempelvis generell arbeidserfaring fra luftfart, vil også kunne legges til grunn
 • Søkere må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til bruk av dataverktøy er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Ved utvelgelse vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, godt humør, evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og ta beslutninger. Flykoordinator må kunne fungere godt i team i et tidvis hektisk miljø, samt inneha god situasjonsforståelse.

 

Vi tilbyr

Lønn etter nærmere avtale samt tillegg for ubekvem arbeidstid, en god pensjonsordning i KLP, samt gode forsikringsordninger. 

Flykoordinatorer plasseres i lønnsstige iht ansenitet. Grunnlønnen strekker seg fra 422.501,- til 624.779,-. I tillegg kommer kompensasjon for ubekvem arbeidstid.


Kontaktinformasjon

 Trond Bjørnar Pedersen, Leder, 91126286

 Arbeidssted

Tromsø

 

 
 
 
Sist oppdatert 03.11.2022