logo Luftambulansetjenesten

Samarbeidsrutine psykiatri

Innleggelser av psykiatriske pasienter med luftambulansetransport krever samarbeid mellom en rekke ulike instanser. 

​De viktigste aktørene er, foruten gjeldende pasient selv:

  • ​innleggende lege 
  • lokal AMK,
  • AMK-Tromsø med Flykoordineringssentralen (FKS)
  • Luftambulansetjenesten og mottakende avdeling, (dvs. en av de psykiatriske avdelinger ved UNN og Nordlandssykehuset). 
Pårørende, ledsagerpersonell og politi er andre aktuelle aktører.

Les samarbeidsrutinen her
Sist oppdatert 20.12.2022