logo Luftambulansetjenesten

Varsling og kommunikasjon mellom AMK og luftambulansetjenesten

Denne prosedyren skal sikre ensartet kommunikasjon over hele landet mellom luftambulansetjenesten og aktuelle AMK sentraler.

​Prosedyren skal også: 

 • Sørge for flight following til enhver tid helikopteret er i lufta
 • Bidra til å øke flysikkerheten ved at all luftambulanse i samme område kan kommunisere i samme talegruppe. I tillegg ved at AMK-LA monitorerer luftambulanse-trafikken
 • Føre til redusert arbeidsbelastning for luftambulansen
 • Redusere mengden sambandstrafikk i talegruppene LA RHF og LA RW.
 • Gjøre det enklere for luftambulansen å kommunisere med samarbeidende ressurser.
 • Gjøre  luftambulanse-legen lett tilgjengelig for ressurser med pasientansvar.
 • Sørge for kommunikasjon med den/de som skal bistå på landingsplass

Kommunikasjonsutstyr 

Helikoptertjenesten i Luftambulansetjenesten er oppsatt med følgende kommunikasjonsutstyr ( i tillegg til flyoperativt samband).

 • Fastmontert VHF helseradio
 • Bærbar håndradio for Nødnett ,1 pr. crewmedlem. Type Sepura STP9000
 • Fastmonterte radioer for Nødnett i helikopterne,2 radioer  Type Chelton
 • Mobiltelefon
 • Satellittelefon bærbar for Iridium-systemet
 • Lukket samband lokalt ved helikopteret. Forlengelse av intercomsystemet trådløst.
 

Luftambulansetjenesten HF anskaffer, eier og drifter alt sambandsutstyr i helikoptertjenesten unntatt mobiltelefoner, satellittelefoner og trådløs intercom. Vi samarbeider med HDO HF om innkjøp og drift av nødnettustyr for tjenesten.

Feilmelding på utstyr skjer via ekstranettet hvor det automatisk sendes melding til aktuell serviceinstans før utsending av erstatningsutstyr ved feil.​Sist oppdatert 20.12.2022