logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Ålesund (helikopter)

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfarttøy: 1. stk AW139 (Leonardo). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helikopterbasen i Ålesund

Helseregion: Helse Midt-Norge RHF
Medisinsk ansvar: Helse Møre og Romsdal HF
Medisinsk personell fra: Ålesund Sykehus HF
Baseleder: Harald Jøsendal​
Medisinsk leder: Boris Erwied

Adresse base: 

Ålesund Sykehu, 6026 Ålesund
Telefonnummer: 932 13076
Beliggenhet: Ved sykehuset i Ålesund
Eier basefasiliteter: Helse Sunnmøre HF
Kontraktens varighet: 31. mai 2026
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

 
Sist oppdatert 20.12.2022