logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Ålesund (fly)

Flyoperatør: Avincis Aviation Norway AS. Luftfartøy: 1 stk. Beech King Air B250. Beredskap: Døgnberedskap/20 minutters aktiveringstid

Helseregion: Helse Midt-Norge RHF
Medisinsk ansvar: ​​Helse Møre og Romsdal HF
Medisinsk personell fra: Helse Møre og Romsdal HF
Baseleder: : Carsten Christensen
Seksjonsoverlege : Ingbjørn Vestre
Seksjonsleder : Frode Lindseth ​

​Adresse base: 

​Ålesund Lufthavn, 6040 Vigra
Telefonnummer: 948 63 221
Beliggenhet: Ålesund Lufthavn, Vigra
Eier basefasiliteter: Ugland Air Property
 
 
Kontraktens varighet: 30. juni 2027​
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på
Helse Møre og Romsdal HF 

Sist oppdatert 20.12.2022