logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Alta

Flyoperatør: Avincis Aviation Norway AS. Luftfartøy:  2 Beech King Air B250. Beredskap: Fly 1: Døgnberedskap, 20 minutters aktiveringstidFly 2: Dagberedskap 09:00- 21:00, 20 minutters aktiveringstid hverdager/ 60 min på lør-/søn-/helligdager.

To ambulansefly

​Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: Finnmarkssykehuset HF
Medisinsk personell fra:  Finnmarkssykehuset HF
Baseleder: Jesper Gustavsson
Medisinsk leder: Hanne Rikstad Iversen
Avdelingssykepleier: Stig Aksel Opgård

Adresse base: 

Elvebakken​​9515 Alta
Telefonnummer: 468 35675
Beliggenhet: Ved Alta lufthavn
Eier basefasiliteter: Ugland Air Property

Kontraktens varighet: 30. juni 2027​

 

Hospitering på basen

​Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

Finnmarkssykehuset HF

 

​​

Sist oppdatert 20.12.2022