logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Arendal

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1 stk H145 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Luftambulansebasen i Arendal fra lufta

Helseregion: Helse Sør-Øst RHF
Medisinsk ansvar: Sørlandet sykehus HF
Medisinsk personell fra: Sørlandet sykehus HF
Baseleder: Ture Valestrand
Medisinsk leder: Lars Jacobsen

Adresse base: 

Serviceboks 605 (Dydens vei 18), 4809 Arendal
Telefonnummer: 907 75240
Beliggenhet: Sørlandet sykehus Arendal
Eier basefasiliteter: Sørlandet sykehus Arendal
 
Kontraktens varighet: 31. mai 2026​
Hospitering på basen

​Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

Sørlandet Sykehus HF Sist oppdatert 20.12.2022