logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Bergen

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfarttøy: 1 stk H145 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Base Bergen fra lufta

​​​Helseregion: Helse Vest RHF
Medisinsk ansvar: Helse Bergen HF
Medisinsk personell fra: Haukeland universitetssykehus​ HF
Baseleder: Åge Gunnari
Medisinsk leder: Rune Aalvik

 

Adresse base: ​

Møllendalsveien 34, 5009 Bergen
Telefonnummer: 905 21 151​
Beliggenhet: Nygårdstangen
Eier basefasiliteter: Helse Bergen HF​

Kontraktens varighet: 31. mai 2026​

Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse hos

 Sist oppdatert 20.12.2022