logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Bodø

Flyoperatør: Avincis Aviation Norway AS. Luftfartøy: 1 stk. Beech King Air B250. Beredskap: Døgnberedskap/20 minutters aktiveringstid

To ambulansefly og en ambulansebil

​​Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: ​Nordlandssykehuset HF avd Bodø
Medisinsk personell fra: Nordlandssykehuset HF avd Bodø
Baseleder: Stefan Green 
Medisinsk leder: Trond Elden
Avdelingssykepleier: Trine Ernstsen

Adresse base: 

Olav V's gt.40, 8004 Bodø
Telefonnummer: 468 45136
Beliggenhet: Bodø Lufthavn
Eier basefasiliteter: Ugland Air Property

Kontraktens varighet: 30. juni 2027​

 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

 

 

Sist oppdatert 20.12.2022