logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Førde

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfarttøy: 1 stk H135 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Base Førde fra lufta

Helseregion: Helse Vest RHF
Medisinsk ansvar: Helse Førde HF
Medisinsk personell fra: Førde Sentralsjukehus HF
Baseleder: Endre Johnsen
Medisinsk leder: Svein Ove Vingsnes

Adresse base: 

Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefonnummer: 940 14135
Beliggenhet: Førde Sentralsjukehus HF
Eier basefasiliteter: Helse Førde HF
 
Kontraktens varighet: 31. mai 2026​

 

Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse hos

​​

 

 

Sist oppdatert 20.12.2022