logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Harstad (midlertidig)

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1 stk H145 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medisinsk personell fra: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Baseleder: Åge Gunnari
Medisinsk leder: Marius Martenson

Adresse base: 

Stangnesterminalen 2 D, 9409 Harstad
Telefonnummer: 905 21 151​
Eier basefasiliteter: Heli Team AS
 
Kontraktens varighet: 31. mai 2026​

Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på
Sist oppdatert 20.12.2022