logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Kirkenes (helikopter)

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1 stk H145 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Base Kirkenes

Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: Finnmarkssykehuset HF
Medisinsk personell fra: Finnmarkssykehuset HF
Baseleder: Harald Bertin Jøsendal
Medisinsk leder: Thomas Wilson

Adresse base: 

Skytterhusveien 4, 9900 Kirkenes
Telefonnummer: 932 13 076
Beliggenhet: Kirkenes sykehus
Eier basefasiliteter: NLA Solutions AS (hangar)

Kontraktens varighet: 31. mai 2026

Statistikk over flytimer

Mer om fartøyene våre

Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på Finnmarkssykehuset HF

Sist oppdatert 07.02.2023