logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Lørenskog

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1 stk H145 (Airbus) og 1 stk H135 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt med to crew

Base Lørenskog fra lufta


Helseregion: Helse Sør-Øst RHF
Medisinsk personell fra: Luftambulanseavdelingen, Prehospital klinikk, OUS HF
Baseleder: Harald Jøsendal
Medisinsk leder: Hans Julius Heimdal​

Adresse base: 

Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen
Telefonnummer: ​932 13076​

Beliggenhet​​: Akershus universitetssykehus, Lørenskog
​Eier basefasiliteter: Oslo Universitetssykehus HF
Kontraktens varighet: 31. mai 2026​
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på
Luftambulanseavdelingen, Prehospital klinikk, OUS HF

 

 Sist oppdatert 20.12.2022