logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Stavanger

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1 stk H135 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helikopterbasen i Stavanger

Helseregion: Helse Vest RHF
Medisinsk ansvar: Stavanger Universitetssjukehus
Medisinsk personell fra: Stavanger Universitetssjukehus
Baseleder: Bryn Hopestad
Medisinsk leder: Einar Johan Tveit

Adresse base: 

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 10, 4019 Stavanger
Telefonnummer: 928 84 158
Beliggenhet: Stavanger Universitetssjukehus
Eier basefasiliteter: NLA Solutions AS
 
Kontraktens varighet: 31. mai 2026
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

 

Sist oppdatert 20.12.2022