logo

Luftambulansebasen i Tromsø (fly)

Flyoperatør: Avincis Aviation Norway AS. Luftfartøy: 1 stk. Beech King Air B250 og 1 stk Cessna C680A Latitude (EU-jet). Beredskap: Beech King Air: Døgnberedskap, 20 minutters aktiveringstid. Cessna C680A Latitude: Dagberedskap 08:00-20:00, 60 minutters aktiveringstid

​​Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: ​​Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Medisinsk personell fra: ​ ​​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​
Baseleder: Marius Arntzen
Seksjonsleder UNN: Ann-Elise Vang 

Adresse base:

Flyplassveien 96, 9292 Tromsø
Telefonnummer: 934 77000
Beliggenhet: Tromsø Lufthavn
Eier basefasiliteter: Ugland Air Property

Kontraktens varighet: 30. juni 2027​​
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

Sist oppdatert 20.12.2022