logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Tromsø (helikopter)

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1. stk AW139 (Leonardo). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helikopterbasen i Tromsø

Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Medisinsk personell fra: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Baseleder: Åge Gunnari​
Medisinsk leder: Bård Rannestad

Adresse base: 

Universitetssykehuset Nord-Norge, 9019 Tromsø
Telefonnummer: 905 21 151
Beliggenhet:  Universitetssykehuset i Nord-Norge 
Eier basefasiliteter:  Universitetssykehuset i Nord-Norge ​HF
Kontraktens varighet: 31. mai 2026
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Sist oppdatert 20.12.2022