logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen i Trondheim

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfartøy: 1. stk H145 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helikopterbasen i Trondheim

Helseregion: Helse Midt-Norge RHF
Medisinsk ansvar: St.Olavs hospital HF
Medisinsk personell fra: St.Olavs hospital HF​
Baseleder: Harald Bertin Jøsendal
Medisinsk leder: Eivinn Skjærseth

 

Adresse base: 

Vestre Rosten 114, 7075 Tiller
Telefonnummer: 932 13 076
Beliggenhet: Vestre Rosten, Heimdal
Eier basefasiliteter: NLA Solutions AS​
Kontraktens varighet: 31. mai 2026​
 
Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse påSist oppdatert 20.12.2022