logo Luftambulansetjenesten

Luftambulansebasen på Dombås

Flyoperatør: Norsk Luftambulanse AS. Luftfarttøy: 1 stk H135 (Airbus). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap-tilstedevakt

Helikopterbasen på Dombås

Helseregion: Helse Sør-Øst RHF
Medisinsk ansvar: Sykehuset Innlandet HF
Medisinsk personell fra: Sykehuset Innlandet HF
Baseleder: Ture Valestrand
Medisinsk leder: Dag Frode Kjernlie

Adresse base: 

​​​Blæstervegen, 2660 Dombås​
Telefonnummer: 907 75240
Beliggenhet: Dombås, Oppland
Eier basefasiliteter: NLA Solutions AS​

Kontraktens varighet: 31. mai 2026

 

Hospitering på basen
 
Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse på 

Sist oppdatert 20.12.2022