logo Luftambulansetjenesten

Aktivitetsrapport for 2022 klar

Luftambulanse- og redningstjenesten gjennomførte i 2022 totalt 19 725 oppdrag (mot 20 090 i 2021). 

Publisert 27.06.2023
En gruppe mennesker i en cockpit
Foto: Andreas Hjert

Oppdragene er fordelt mellom ambulansehelikopter 7 543 (7 949), ambulansefly 8 381 (8 795) og redningshelikopter 1 943 (1 601).

Trender for ambulansehelikopter

Utviklingstrendene er noe ulik i de fire helseregionene og ved de ulike basene. De siste ti årene har utviklingen av gjennomførte ambulansehelikopteroppdrag vært stabil i Helse Midt, svakt synkende i Helse Vest og Helse Sør-Øst, men sterkt stigende i Helse Nord.

Utviklingen i Helse Nord kan skyldes etableringen av base i Midtre Hålogaland (Evenes) i 2015 og i Kirkenes i 2020. Ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland ble i 2021 flyttet fra Evenes til Harstad i påvente av vedtak fra Helse Nord RHF om endelig plassering. 


Alle helikopterbasene har økt aktivitet i 2022 sammenlignet med året før.

Trender for ambulansefly

Oppdragsmengden for ambulanseflyene har i alle helseregionene vært relativt stabilt de siste årene.

For 2022 ser vi en svak nedgang i bruk av ambulansefly på 2,9 % sammenlignet med året før.

Du kan lese aktivitetsrapporten i sin helhet her