logo Luftambulansetjenesten
Helikopter og personell på fjelltopp

Sammen er vi luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten er offentlig. Den er eid, organisert og finansiert av de regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.  Foto: Andreas Hjert

​Luftambulansetjenesten HF har ansvaret for den operative delen.
Vi sørger kort fortalt for at tjenesten har fly og helikoptre som kan bringe sykehusenes leger og sykepleiere ut til pasientene.
Fly og helikopter anskaffes gjennom offentlig anbud med konkurranse. 

Sykehusene og de regionale helseforetakene har ansvar for den medisinske delen av tjenesten og for pasientbehandlingen.
De bemanner tjenestens fly og helikopter med spesialiserte leger og sykepleiere. 

Den livbergende akuttkjeden.png

All bestilling og utkalling av luftambulanse går igjennom sykehusenes AMK-sentraler.
Det er altså 113 som er veien inn til oss også. 

Dersom du trenger transport er det en medisisk vurdering som gjøres for å avgjøre hvilken type transport det er snakk om: Luft-, bil- eller båtambulanse. 

Helikopter

Ved helikopterbasene er det luftambulanseleger i vakt som avgjør om pasientenes tilstand krever bruk av luftambulanse. 
I samråd med pilot og redningsmann bestemmer de om, når og hvordan oppdragene skal løses. 

Krav til landingsplasser

Fly

Ambulanseflyene styres av tre AMK sentraler, i Tromsø, Lørenskog og Ålesund, det kalles Medisinsk Koordinering Ambulansefly (MKA)
Leger og sykepleiere i vakt prioriter hvilke oppdrag som skal flys ut fra pasientenes medisinske behov.
Akutte oppdrag har alltid første prioritet.
Alle flyoppdrag planlegges i samråd med flyenes piloter, sykepleier om bord og tjenestens flykoordineringssentral (FKS) i Tromsø.

Les mer om flykoordineringssentralen her

Operatørene våre


Vi har avtale med   Norsk Luftambulanse AS om å fly våre 14 helikoptere fordelt på 14 baser. Vi har avtale med Avincis Aviation Norway AS om å fly våre ti fly stasjonert på 7 baser. 

Hospitering i tjenesten vår

Samfunnsnytten

Tidlig og avansert medisisk bistand reduserer samfunnets helsekostnader. Dette får vi igjen for de omlag 1,3 millarder som puttes inn i tjenesten: 

  • Vi berger liv i de mest tidskritiske situasjonene. 
  • Vi effektiviserer sykehusene ved å flytte pasientene raskt og effektiv til riktig sykehus og dermed avlaster de store nasjonale og regionale sykehusene
  • Rask behandling ved alvorlige skader bevarer arbeidsevne og livskvalitet
  • Vi reduserer antall liggedøgn, tidlig og rett behandling fører til kortere behandlingstid

 

"Den avgjørende forskjellen på kostnadene (eller samfunnsbesparelsen) var om pasienten endte opp som ufør eller kom tilbake i jobb"
NOU 2015: 17 Først og fremst 


En dag i Luftambulansetjenesten

Bli med til Flykoordineringessentralen i Tromsø

FKS 30 år
En mann og en kvinne som sitter ved et skrivebord med datamaskiner
Sist oppdatert 30.04.2024